Paul van Dongen

Willem Jan Otten, zijn zoektocht naar het geloof in Christus

lezing (ds. C. Snoei)

Dames en heren,

Graag dank ik het bestuur van uw kring dat ik deze middag u een en ander vertellen mag over de zoektocht van Willem Jan Otten naar het geloof in Christus. Ik doe dat niet als kenner van de hedendaagse literatuur, want dat ben ik niet. Ik doe het als iemand die zoekt naar wegen om aan onze medemensen het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen.

Aanleiding

Laat ik beginnen met u de aanleiding voor dit onderwerp te noemen. Door omstandigheden ben ik de afgelopen jaren in contact gekomen met enkele RK kunstenaars.
Met één van hen, Paul van Dongen, heb ik een diepgaand contact opgebouwd . Hij is bevriend met Willem Jan Otten en Marc Mulders, de glazenier die in de Nieuwe Kerk een raam maakte ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum van Koningin Beatrix. Veel hebben Paul van Dongen en ik gesproken over Christus. Met eigen ogen zag ik hoe het geloof in Christus bij hem ingang vond. Door allerlei gebeurtenissen had hij het geloof van zijn jeugd verloren. Die terugkeer tot het geloof in Christus vond ik indrukwekkend. Hij heeft mij hele fundamentele vragen gesteld. En ik heb hem naar beste weten de weg gewezen naar het hart van het Evangelie, het kruis en de opstanding van Christus.
Het wonderlijke is dat hij - net als Willen Jan Otten en Marc Mulders - zegt dat het geloof in Christus, zonder daarbij Zijn kruis en opstanding centraal te stellen, geen enkele zin heeft, alle vrijzinnige verhalen, die zij ook kennen, ten spijt. Zij kwamen, net als Saulus van Tarsen, na al hun verzet, uit bij de Gekruisigde en Opgestane Heiland. Zonder kruis en opstanding is het Evangelie de moeite niet waard; zonder kruis en opstanding is er geen verzoening met God en met elkaar, geen vernieuwing van ons leven, geen hoop op leven.
Hoewel de drie genoemde kunstenaars kritiek hebben op een aantal zaken in de RKKerk , hebben zij toch in die kerk Christus gevonden of hervonden . (Ook Pascal bleef RK ; Chesterton werd RK) Ook dat feit houdt mij erg bezig, opgevoed als ik ben, in een nogal anti-paapse sfeer. Hoe kan dit, wat betekent dit?
Toen verscheen het boek van Willem Jan Otten: “Waarom komt U ons hinderen?” Direct ben ik daarin gaan zoeken naar de weg die hij had afgelegd om tot het christelijke geloof te komen. Welke weg was dat en is deze misschien van belang voor de overdracht van het Evangelie aan onze post-moderne medemens .

Download hele tekst