Paul van Dongen

DE MAN, Mannelijk naakt in vele gedaanten